Mobil 1

Installationsanvisning för Smålandsspisen 1896

Bli en lycklig ägare till en nytillverkad och svensktillverkad vedspis, Smålandsspis 1896.

Vedspisen är både en tidlös och effektiv värmekälla med mer än 100 års utveckling och historia bakom sig.

Installations & skötsel anvisning

Prestandadeklaration Smålandspisen 1896

Godkännandebevis för Smålandspisen 1896

Tack vare er kunder så har vi lyckats 7 år i rad att bli Sveriges största leverantör av vedspisar och smalspisar!