Mobil 1

Installationsanvisning för smalspis Viking 30

Bli en lycklig ägare till en nytillverkad och svensktillverkad vedspis, Viking 30.

Vedspisen är både en tidlös och effektiv värmekälla med mer än 100 års utveckling och historia bakom sig.

Installations & skötsel anvisning

Prestandadeklaration Viking 30

Godkännandebevis för Viking 30

Tack vare er kunder så har vi lyckats 7 år i rad att bli Sveriges största leverantör av vedspisar och smalspisar!