Frakter.

Vid frakt av spisar/kaminer 
Nya spisar och kaminer har alltid fraktfri leverans inom Sveriges gränser.
All övrigt pallgods debiteras frakt om inget annat anges.

Minsta fraktkostnad av spisdelar och tillbehör är 150 kr.
Max pris på paketfrakt är 313 kr ( 20kg)
Vid översigande maxvikt blir det två kolli med två separata fraktkostnader.
Frakten på reservdelar och tillbehör regleras i vikt och volym.

Hur vet jag när godset kommer?
Minst en dag innan er beställning beräknas kunna levereras kommer transportbolaget att skicka ett sms till det angivna telefonnumret. Detta sms innehåller datum och tid för er leverans.
OBS! Sms avisering skall besvaras. Ej levererat/fördröjt gods,debeteras terminalhyra efter dag 4.

När skickas vår produkt?
I er orderbekräftelse meddelas ett datum då produkten skickas. Ändringar av datum för leverans skall ske 12 timmar innan produkten lämnar oss. Har produkten skickats och ändring, retur anses behövas enligt er som kund så står ni som köpare för merkostnader det innebär för Spis & Kaminboden. Se Köpvillkor

Viktigt!
Vi ersätter inte kostnader för hantverkare, resor, kostnader mm vid eventuellt försenat/skadat gods som beror på transportbolagens, vår leverantörs hantering eller misstag.
Vårt ansvar ligger i att så snabbt som möjligt skicka utbytbara delar eller ersätta den produkt som blivit skadad. Det utgår inget prisavdrag eller annan form av kompensation
Vi har upp till 20 dagar från skadans datum att ersätta, laga produkt.
Om vi efter 20 dagar inte lyckas ersätta skadad del eller produkt, väljer ni själv som kund om ni vill avbryta ert köp och
Spis & Kaminboden står för returkostnad och markullerar er order.
Fakturans betalning med 20 dagar netto startar inte innan produkten är i fullgott skick om skada skulle uppstå.  

Vid köp av reservdelar.
Reservdelar som inte passar pga. att er spis är i hop plockad/renoverad med delar som gör att orginalmått inte stämmer returneras av er som kund. Frakt tur och retur står köparen för.

Vid transport
Frakt gäller farbar väg med lastbil inom DHL och Schenkers leverans och upptagningsområde. Leverans sker till tomtgräns.
Ni som kund tar i mot godset när transportbolaget kan leverera.

Gäller vid fraktfri transport
Det är inte möjligt att bestämma leveransdag eller tid utan ni som kund tar i mot ert gods vid angiven dag och tid.
Paket/ servicepoint skickas endast till närliggande ombud för DHL och Schenker vid kunds registrerade bostadsadress. 

Frakt till kaj
Vid leverans till öar gäller transport till kaj om er adress inte finns med i transportbolagens upptagningsområde.
Gods levereras aldrig till kaj utan påskrift. Vi ersätter inte kunds egna kostnader för inhyrd väntande transport ut till öar eller liknande vid försening.

Vid transportskador följer vid DHL/Schenker:s policy om skadat gods. Mer information samt anmälan av reklamation Schenker skadeanmälan Tryck här Schenker reklamation
DHL skadeanmälan    Tryck här DHL reklamation
Reklamationsfrist – Ersättningsberättigad

Synlig skada vid utlämning.
Upptäcks skada på gods vid utlämningen ska du som kund inte skriva på kvittensdelen. Istället skall kvittensdelen ange skadans omfattning.
Detta ska bestyrkas av DHL´s eller Schenkers chaufför.
Du som kund är sedan skyldig att anmäla skadan på DHL/Schenker skadeanmälningsformulär.
Kontakta Kundservice på DHL /Schenker och uppge sändningsnumret så hjälper de dig.

Dold Skada.
Upptäcks skada i senare skede ska denna reklameras till DHL/Schenker på deras skadeanmälningsformulär snarast,
dock senast 6 dagar efter att godset kvitterades.

För sen reklamation kan innebära att du som kund inte erhåller ersättning.
Avsändaren är ersättningsberättigad vid reklamation där DHL/Schenker bär ansvar.

Är du som kund minsta osäker så ring oss direkt vid skada.
Följs dessa anvisningar så kommer Spis & Kaminboden skicka ersättningsvara så fort skadan är godkänd av DHL/Schenker.
Vi använder oss endast av de två störsa aktörerna inom transportbranschen för att kunna garantera en trygg och säker transport.
Vi väljer dessa aktörer för att vi vill även kunna trygga en sund och hållbar utveckling inom kollektivavtal och arbetsvillkor.