Mobil 1

Fraktvillkor

Vid frakt av spisar/kaminer 
Nya spisar och kaminer har alltid fraktfri leverans inom Sveriges gränser.
All övrigt pallgods debiteras frakt om inget annat anges.

Minsta fraktkostnad av spisdelar och tillbehör är 250 kr.
Max pris på paketfrakt är 500:- ( 12 kg )
Vid översigande maxvikt blir det två kolli med två separata fraktkostnader.

Frakten på reservdelar och tillbehör regleras i vikt och volym.
Paket skickas alltid till närmaste DHL-ombud med DHL servicepoint.

Hur vet jag när godset kommer?
Från den dagen tar en transport normaltsett 3-5 arbetsdagar. I vissa delar av landet så tar det längre tid då transportbolagen endast har fasta enstaka dagar de kör till vissa orter. 
Ni som kund får allt ett sändningsnummer via mail där ni kan följa eller spåra er produkt. 

Minst en dag innan er beställning beräknas kunna levereras kommer transportbolaget att skicka ett sms till det angivna telefonnumret. Detta sms innehåller datum och tid för er leverans.

VIKTIGT! Sms avisering skall besvaras. ( inom 12 Timmar )
Ej levererat/fördröjt gods på grund av att kund ej svarar,debeteras terminalhyra. 160:- per dag.
Transportbolaget debiterar oss då för terminalhyra som faktureras kund i efterhand.

VIKTIGT! Ej mottaget gods av er som kund vald dag och tid kostar er som kund 400:- per gång + terminalhyra.
Transportbolaget debiterar oss då för leveranshinder, terminalhyra som faktureras kund i efterhand.

Kund kan inte bestämma exakt tid eller dag vid fri frakt utan får vara på plats den tid som transportbolaget ger och ni som kund valt. Till exempel att leveransen beräknas mellan 10.00-14.00 

När skickas vår produkt?
I er orderbekräftelse meddelas ett datum då produkten skickas. Ändringar av datum för leverans skall ske 12 timmar innan produkten lämnar oss. Har produkten skickats och ändring, retur anses behövas enligt er som kund så står ni som köpare för merkostnader det innebär för Spis & Kaminboden. Se Köpvillkor


Ersättning!
Vi ersätter inte kostnader för hantverkare, resor, kostnader mm vid eventuellt försenat/skadat gods som beror på transportbolagens, vår leverantörs hantering eller misstag.
Vårt ansvar ligger i att så snabbt som möjligt skicka utbytbara delar eller ersätta den produkt
som blivit skadad.
Det utgår inget prisavdrag eller annan form av kompensation
Vi har upp till 20 dagar från skadans datum att ersätta, laga produkt.
Om vi efter 20 dagar inte lyckas ersätta skadad del eller produkt, väljer ni själv som kund om ni vill avbryta ert köp och Spis & Kaminboden står för returkostnad och markullerar er order.
Fakturans betalning med 20 dagar netto startar inte innan produkten är i fullgott skick om skada skulle uppstå.  

Vid köp av reservdelar.
Reservdelar som inte passar pga. att er spis är i hop plockad/renoverad med delar som gör att orginalmått inte stämmer returneras av er som kund. Frakt tur och retur står köparen för.

Vid transport
Frakt gäller farbar väg med lastbil inom DHL och Schenkers leverans och upptagningsområde. Leverans sker till tomtgräns.
Ni som kund tar i mot godset när transportbolaget kan leverera.
Godset levereras med en fullstor lastbil med bakgavellift.
Transportbolagens chaufförer avgör om det är möjligt att köra dit ni anvisar eller om de måste ställa pallen innan anvisad plats då det är risk för skador på bil, mark eller övriga faktorer.
OBS! Inget gods bärs in utan levereras sker strax utanför lastbil.

Gäller vid fraktfri transport
Det är inte möjligt att bestämma leveransdag eller tid utan ni som kund tar i mot ert gods vid angiven dag och tid.
Frakten tar normalt 3-5 arbetsdagar men kan skilja sig över landet då vissa områden endast har leverans en till två dagar i veckan.
Spis & Kaminboden ansvarar inte för om transporten tar längre tid utan väljer man fri frakt så är det transportbolagen som avgör när produkten kan lämnas.
Paket/ servicepoint skickas endast till närliggande ombud för DHL och Schenker vid kunds registrerade bostadsadress. 
VIKTIGT! Fraktbolagens sms skall besvaras direkt.
Väntar ni som kund att svara på skickat sms kommer terminalhyra att debiteras. 160:- per dag.
Sms skall svaras på inom 12 timmar.
Ej på plats vid anvisad dag och tid så fraktbolaget behöver köra ut igen debiteras 400:- vid varje utkörningstillfälle.

Frakt till kaj ( Öland och Gotland har frakt hela vägen fram)
Vid leverans till öar gäller transport till kaj om er adress inte finns med i transportbolagens upptagningsområde.
Gods levereras aldrig till kaj utan påskrift. Vi ersätter inte kunds egna kostnader för inhyrd väntande transport ut till öar eller liknande vid försening.

Vid transportskador följer vid DHL/Schenker:s policy om skadat gods.
Mer information samt anmälan av reklamation
Schenker skadeanmälan Tryck här Schenker reklamation
DHL skadeanmälan    Tryck här DHL reklamation
Reklamationsfrist – Ersättningsberättigad

Synlig skada vid utlämning
Upptäcks skada på gods vid utlämningen ska du som kund inte skriva på kvittensdelen. Istället skall kvittensdelen ange skadans omfattning.
Detta ska bestyrkas av DHL´s eller Schenkers chaufför. 
Du som kund är sedan skyldig att anmäla skadan på DHL/Schenker skadeanmälningsformulär.
Kontakta Kundservice på DHL /Schenker och uppge sändningsnumret så hjälper de dig.

VIKTIGT!
Om påskrift sker innan ni som köpare kontrollerat er produkt och det sedan visar sig att produktern är skadad och yttre skador på emballaget fanns vid ankomst utgår ingen ersättning eller reklamation om DHL/Schenker inte godkänner skadeförloppet.
Avsändaren är ersättningsberättigad vid reklamation på produkt där DHL/Schenker bär ansvar.

Dold Skada
Dold skada är om emballaget var helt vid ankomst men att vid uppackandet av produkt hittar skador som inte kunnat upptäckas utan avemballering.
Upptäcks skada i senare skede ska denna reklameras av er som kund till DHL/Schenker på deras skadeanmälningsformulär snarast, dock senast 6 dagar efter att godset kvitterades.

Betalning vid skada
Vid skada som är dokumenterad av Schenker/DHL vid utlämningstillfället ger er som kund rätt att invänta med betalning till skadan är lagad, alternativt ersättningsprodukt är levererad.
Gäller även dold skada. ( se ovan )

VIKTIGT!
Har kund skrivit på mottagardokument trots synlig emballageskada och ingen dokumentation av skadans omfattning efter avemballering noterats på fraktsedel innan påskrift skall faktura betalas.

Har kund inte anmält dold skada inom 6 dagar skall faktura betalas.
All reparation av produkt som sker av kunds begäran innan skadereglering är klar betalas av kund.
När skaderegleringen är klar krediteras summan för reparation av Spis & Kaminboden om DHL/Schenker bär ansvar.
Skador som upptäcks efter montering som inte dokumenterats som transportskada, alternativt dold skada ersätts ej.

Vid retur av skadat gods.
Retur skall ske till produkttillverkaren.
Alla frakter och reparationskostnad/utbyte av produkt bekostas av köpare där DHL/Schenker inte bär ansvar av skada. 

Vid retur av gods där emballaget är brutet, alternativt att produkten är inburen, flyttad mm skall godset emballeras med samma emballage eller på ett transportsäkert sätt och placeras på leveransplatsen, alternativt så en fullstor lastbil skall kunna avhämta er returpall utan problem.
Krävs det att fler personer skall vara på plats vid hämtning av ert returgods för att transportören skall få på godset så skall det ombesörjas av er som köpare.

För sen eller felaktig, alternativt utebliven reklamation kan innebära att du som kund inte erhåller ersättning.
Avsändaren är ersättningsberättigad vid reklamation på produkt där DHL/Schenker bär ansvar.

Är du som kund minsta osäker så ring oss direkt vid skada.
Följs dessa anvisningar så kommer Spis & Kaminboden skicka ersättningsvara så fort skadan är
godkänd av DHL/Schenker.
Vi använder oss endast av de två störsa aktörerna inom transportbranschen för att kunna garantera en trygg och säker transport.
Vi väljer dessa aktörer för att vi vill även kunna trygga en sund och hållbar utveckling inom kollektivavtal och arbetsvillkor.

Tack vare er kunder så har vi lyckats 7 år i rad att bli Sveriges största leverantör av vedspisar och smalspisar!