Mobil 1

Nya regler för utsläpp från vedeldning-Boverket

Nya regler från Boverket vid utsläpp vid eldning.
Gäller från 30 September 2019

Det innebär att alla eldstäder måste ha en godkänd energiklassifisering
för att kunna installeras.

Då våra leverantörer har varit väl förberedda så är alla våra produkter energiklassade och godkända för 2019 års hårda utsläppskrav.
Energiklassifiseringen syns vid varje produkt.
Det gör att ni kan tryggt fortsätta handla godkända, vackra eldstäder till er fastighet av oss utan att behöva oroa er för problem med kommun och sotargodkännande.

Här kan ni läsa boverkets nya regler.

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas.
Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.
De ändrade utsläppskraven gäller när du ska bygga nytt. De gäller också när insatser och kaminer ska sättas in i en byggnad där sådana inte funnits tidigare.

Påverkas redan installerade kaminer och pannor som eldas med pellets och ved?
Om du redan har en panna eller kamin berörs du inte av de ändrade kravnivåerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare gjort.

Kan jag laga mat på en vedspis?
Ja, du kan fortsätta använda din vedspis som tidigare.
Alla vedspisar och vedeldade köksspisar har undantagits.
Du kan installera en renoverad eller ny vedspis utan att påverkas av de nya kraven.

Vad gäller när jag behöver byta eldtad?
Det är först när du ska byta ut eller göra ändringar som du berörs av de nya reglerna. Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska köpa ny eller byta panna eller kamin.
Alla nya vedspisar och kaminer från Spis & Kaminboden uppfyller dessa krav.

Hur vet jag om min nyinköpta kamin uppfyller kraven?
När du köper en nyproducerad kamin ska den vara CE-märkt och därmed åtföljas av en prestandadeklaration. I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen. Du kan jämföra värdena i prestandadeklarationen med de högsta tillåtna värden för utsläpp av koloxid och nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.
Alla nya vedspisar och kaminer från Spis & Kaminboden uppfyller dessa krav.

Varför ändras kraven?
Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar.
Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning.
Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket.
Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

Ändringarna rör byggnader med dessa installationer
*Fastbränsleeldade pannor
*Braskaminer
*Pelletseldade kaminer
*Insatser
*Kökspannor

Vad gäller för öppna spisar och kakelugnar?
Ändringarna gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det inte finns någon
mätmetod för utsläppen.
Kakelugnar, vedspisar och köksspisar berörs inte heller på grund av att de är effektiva och av kulturhistoriska skäl.

Kommunen bedömer ändringar
När du ska installera en ny panna, kamin eller annan rumsvärmare ska du anmäla det till kommunens byggnadsnämnd. I vissa fall ska du även anmäla när du byter dessa.
Kommunen kan då kontrollera om installationen uppfyller kraven.
Kraven för utsläpp och verkningsgrad gäller oavsett om du behöver anmäla det du ska göra eller inte.
Alla nya vedspisar och kaminer från Spis & Kaminboden uppfyller dessa krav.

Vad gäller för äldre byggnader?
Kontakta din kommun om du vill veta vad som gäller i just ditt fall.
Det finns möjligheter till anpassning av utsläppskraven. När du nyinstallerar eller byter ut i en befintlig, äldre byggnad ska det göras varsamt och husets kulturhistoriska värden ska tillvaratas.
Hänsyn ska tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.
Därför måste kraven alltid fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden.

Gäller från och med 30 September 2019
Efter den 30 September 2019 gäller de nya reglerna från Boverket fullt ut.
Ändringarna började gälla den 1 juli 2017, men det har sedan dess varit en övergångsperiod där de tidigare reglerna fortfarande kan användas under ca ett år.

Länkar
Boverket: Småskalig vedeldning 
Boverket Nya regler för utsläpp 2019
Boverket Energiklasser från A-G
Elda rätt Naturvårdsverket 
Elda med ved i kamin, spis och ugn  Naturvårdsverket

Vid frågor eller funderingar så ring oss gärna. Telefon 0430 690 580

Tack vare er kunder så har vi lyckats 7 år i rad att bli Sveriges största leverantör av vedspisar och smalspisar!