Mobil 1

Husqvarna vedspis reservdelar

Sveriges största sortiment på reservdelar till vedspisar.

Här hittar du J.Davidssons egna svensktillverkade brännjärn, roster, cisternjärn och många övriga reservdelar.
Kokplattor, Spisringar, Spiskrokar, Lera till ugnstak mm finns under TILLBEHÖR >

Reservation för skrivfel och prisändringar

Viktigt innan beställning!
Läs mer om Vänster eller Högereldad spis

V – betyder eldstaden på vänster sida om bakugnen sett framifrån
H – betyder eldstaden på höger sida om bakugnen sett framifrån

Sidojärnen i en vedspis består av 1 st cisternjärn och 1st brännjärn.

Eldfast lera måste finnas på ugnstaket för att inte elda sönder spisen

Fraktkostnad
Minsta fraktkostnad 250:-  
Över 3kg 300:-
Över 5kg 400:-
Över 8kg 500:- Max 12kg

15

Bild        Bildinfo Benämning                                              Artikelnr                      Pris inkl. moms       
--- Specifiera raka/snedskurna järn Cisternjärn Husqvarna 15 V   360015101 869.00
--- Specifiera raka/snedskurna järn Brännjärn Husqvarna 15 V   360015102 869.00
--- Specifiera raka/snedskurna järn Cisternjärn Husqvarna 15 H   360015103 869.00
--- Specifiera raka/snedskurna järn        Brännjärn Husqvarna 15 H   360015104 869.00
--- --- Roster Husqvarna 15 V+H   360015303 800.00
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna 15 V+H   360015306 486.00
--- --- Röklock Husqvarna 15 V+H   360015307 368.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna 15 V+H   360015308 1013.00
---       
--- --- Oval-rund stos Husqvarna 15 V+H
360015514
1013.00
--- ---
360015802

17

Bild        Bildinfo                                            Benämning                                               Artikelnr                      Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 17 V   360017101 869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 17 V   360017102 869.00
--- ---       
--- ---
360017802

25

Bild       Bildinfo                                          Benämning                                               Artikelnr                     Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Husqvarna 25 V
360025101
869.00
------Brännjärn Husqvarna 25 V                360025102869.00
------Cisternjärn Husqvarna 25 H  360025103869.00
------Brännjärn Husqvarna 25 H  360025104869.00
------Bakre järn Husqvarna 25 V+H  360025301786.00
------Roster Husqvarna 25 V+H  360025303916.00
------
------Rökstos Husqvarna 25 V+H  360025306538.00
------Röklock Husqvarna 25 V+H  360025307368.00
------Inmurningsstos Husqvarna 25 V+H         360025308/11013.00
---
------
------

26

Bild        Bildinfo                                          Benämning                                                 Artikelnr                      Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 26 V
360026101
869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 26 V   360026102 869.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 26 H   360026103 869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 26 H   360026104 869.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 26 V+H   360026301 688.00
--- --- Roster Husqvarna 26 V+H   360026303 800.00
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna No 26 V+H   486.00
Sotlucka Husqvarna No 26 V+H 360026321 291.00
--- --- Oval-rund stos Husqvarna 26 V+H   360026514 1013.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna No 26 V+H
360026802
1013.00

27

Bild        Bildinfo                                         Benämning                                                 Artikelnr                       Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 27 V
360027101
825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 27 V   360027102 825.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 27 H   360027103 825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 27 H   360027104 825.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 27 V+H   360027301 511.00
--- ---
---
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna 27 V+H   360027306 486.00
--- --- Röklock Husqvarna 27 V+H   360027307 368.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna 27 V+H          360027308 1013.00
--- ---
---
--- ---
--- --- Oval-rund stos Husqvarna 27 V+H   360027514 1013.00
--- --
360027802

28

Bild        Bildinfo                                       Benämning                                                 Artikelnr                      Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Husqvarna 28 V  360028101825.00
------Brännjärn Husqvarna 28 V  360028102825.00
------Cisternjärn Husqvarna 28 H  360028103825.00
------Brännjärn Husqvarna 28 H  360028104825.00
------Bakre järn Husqvarna 28 V+H  360028301511.00
------
------Roster Husqvarna 28 V+H  360028303699.00
------
------Rökstos Husqvarna 28 V+H  360028306486.00
------Röklock Husqvarna 28 V+H  360028307368.00
------Inmurningsstos Husqvarna 28 V+H          3600283081013.00
------
------
------Oval-rund stos Husqvarna 28 V+H  3600285141013.00
------  360028802

225

Bild       Bildinfo                                   Benämning                                                    Artikelnr                       Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Husqvarna 225 V 360225101869.00
------Brännjärn Husqvarna 225 V  360225102869.00
------Cisternjärn Husqvarna 225 H  360225103869.00
------Brännjärn Husqvarna 225 H  360225104869.00
------Bakre järn Husqvarna 225 V+H  360225301786.00
------Roster Husqvarna 225 V+H  360225303916.00
------
------Rökstos Husqvarna 225 V+H  360225306591.00
------Röklock Husqvarna 225 V+H  360225307368.00
------Inmurningsstos Husqvarna 225 V+H         3602253081013.00
------
------
------
------

226

Bild        Bildinfo                                   Benämning                                                     Artikelnr                         Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 226 V
360226101
869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 226 V   360226102 869.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 226 H   360226103 869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 226 H   360226104 869.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 226 V+H   360226301 685.00
--- --- Roster Husqvarna 226 V+H   360226303 800.00
--- ---  
--- --- Rökstos Husqvarna 226 V+H   360226306 486.00
--- --- Röklock Husqvarna 226 V+H   360226307 368.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna 226 V+H          360226308 1013.00
--- ---
--- ---
--- ---
--- --- Oval-rund stos Husqvarna 226 V+H   360226514 1013.00
--- ---   360226802

227

Bild        Bildinfo                                 Benämning                                                       Artikelnr                         Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 227 V
360227101
825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 227 V   360227102 825.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 227 H   360227103 825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 227 H   360227104 825.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 227 V+H   360227301 511.00
--- ---
--- --- Roster Husqvarna 227 V+H   360227303 699.00
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna 227 V+H   360227306 486.00
--- --- Röklock Husqvarna 227 V+H   360227307 368.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna 227 V+H          360227308 1013.00
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- --- Oval-rund stos Husqvarna 227 V+H   360227514 1013.00
--- ---
360227802

228

Bild        Bildinfo                                Benämning                                                        Artikelnr                         Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 228 V
360228101
825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 228 V   360228102 825.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 228 H   360228103 825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 228 H   360228104 825.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 228 V+H   360228301 511.00
--- ---
--- --- Roster Husqvarna 228 V+H   360228303 699.00
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna 228 V+H   360228306 486.00
--- --- Röklock Husqvarna 228 V+H   360228307 368.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna 228 V+H       
360228308
1013.00
--- ---
--- ---
--- ---
--- --- Oval-rund stos Husqvarna 228 V+H   360228514 1013.00
--- ---
360228802

425

Bild         Bildinfo                            Benämning                                                       Artikelnr                          Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Husqvarna 425 V  360425101869.00
------Brännjärn Husqvarna 425 V  360425102869.00
------Cisternjärn Husqvarna 425 H  360425103869.00
------Brännjärn Husqvarna 425 H  360425104869.00
------Bakre järn Husqvarna 425 V  360425301786.00
------       
------  360425802

426

Bild        Bildinfo                             Benämning                                                         Artikelnr                           Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 426 V
360426101
869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 426 V   360426102 869.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 426 H   360426103 869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 426 H   360426104 869.00
--- --- Roster Husqvarna 426 V+H   360426303 800.00
---          
--- ---
--- ---
---
360426802

427

Bild        Bildinfo                             Benämning                                                         Artikelnr                           Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 427 V
360427101
825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 427 V   360427102 825.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 427 H   360427103 825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 427 H   360427104 825.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 427 V+H          360427301 511.00
--- --- Roster Husqvarna 427 V+H   360427303 699.00
---
--- ---
--- ---
---   360427802

428

Bild        Bildinfo                           Benämning                                                          Artikelnr                            Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 428 V
360428101
825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 428 V   360428102 825.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 428 H   360428103 825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 428 H   360428104 825.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 428 V+H          360428301 443.00
--- ---
--- --- Roster Husqvarna 428 V+H   360428303 699.00
---
---

725

Bild        Bildinfo                           Benämning                                                          Artikelnr                            Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 725 V
360725101
869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 725 V   360725102 869.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 725 H   360725103 869.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 725 H   360725104 869.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 725 V   360725301 786.00
--- --- Roster Husqvarna 725 V+H   360725303 916.00
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna 725 V+H   360725306 591.00
--- --- Röklock Husqvarna 725 V+H   360725307 368.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna 725 V+H          360725308 1013.00
--- ---       
--- --- Rostskak Husqvarna 725 V+H   360725330 319.00
--- ---
--- ---
360725802

726

Bild         Bildinfo                        Benämning                                                          Artikelnr                           Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Husqvarna 726 V  360726101869.00
------Brännjärn Husqvarna 726 V  360726102869.00
------Cisternjärn Husqvarna 726 H  360726103869.00
------Brännjärn Husqvarna 726 H  360726104869.00
------Bakre järn Husqvarna 726 V+H  360726301685.00
------
------Roster Husqvarna 726 V+H  360726303800.00
------
------Rökstos Husqvarna 726 V+H  360726306486.00
------Röklock Husqvarna 726 V+H  360726307368.00
------Inmurningsstos Husqvarna 726 V+H          3607263081013.00
------Oval/rund stos Husqvarna No 726 V+H1013.00
------ 

727

Bild        Bildinfo               Benämning                                                             Artikelnr                           Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 727 V
360727101
825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 727 V   360727102 825.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 727 H   360727103 825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 727 H   360727104 825.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 727 V+H   360727301 511.00
--- ---
--- --- Roster Husqvarna 727 V+H   360727303 699.00
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna 727 V+H   360727306 486.00
--- --- Röklock Husqvarna 727 V+H   360727307 368.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna 727 V+H          360727308 1013.00
---       
--- ---
--- ---
--- ---
--- --- Flaggspjäll Husqvarna 727 V+H   360727329 208.00
--- --- Rostskak Husqvarna 727 V   360727330 368.00
--- --- Rostskak Husqvarna 727 H
360727331
368.00
--- --- Oval-rund stos Husqvarna 727 V+H
360727514
1013.00
--- ---
360727802

728

Bild        Bildinfo                        Benämning                                                             Artikelnr                            Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 728 V
360728101
825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 728 V   360728102 825.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 728 H   360728103 825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 728 H   360728104 825.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 728 V+H   360728301 511.00
--- ---
--- --- Roster Husqvarna 728 V+H   360728303 699.00
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna 728 V+H   360728306 486.00
--- --- Röklock Husqvarna 728 V+H   360728307 368.00
--- --- Inmurningsstos Husqvarna 728 V+H          360728308        1013.00
--- ---  
--- ---
--- ---
--- --- Flaggspjäll Husqvarna 728 V+H   360728329 208.00
--- --- Rostskak Husqvarna 728 V   360728330 368.00
--- --- Rostskak Husqvarna 728 H   360728331 368.00
--- --- Oval-rund stos Husqvarna 728 V+H
360728514
1013.00
--- ---
360728802

729

Bild        Bildinfo                        Benämning                                                             Artikelnr                            Pris inkl. moms       
--- --- Cisternjärn Husqvarna 729 V
360729101
825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 729 V   360729102 825.00
--- --- Cisternjärn Husqvarna 729 H   360729103 825.00
--- --- Brännjärn Husqvarna 729 H   360729104 825.00
--- --- Bakre järn Husqvarna 729 V+H          360729301 511.00
--- ---
--- --- Roster Husqvarna 729 V+H   360729303 638.00
--- ---
--- --- Rökstos Husqvarna 729 V+H   360729306 486.00
--- --- Röklock Husqvarna 729 V+H   360729307 368.00
--- ---

Tack vare er kunder så har vi lyckats 7 år i rad att bli Sveriges största leverantör av vedspisar och smalspisar!