Mobil 1

Skoglund Olsson vedspis reservdelar

Sveriges största sortiment på reservdelar till vedspisar.

 Här hittar du J.Davidssons egna svensktillverkade brännjärn, roster, cisternjärn och många övriga servdelar.
Kokplattor, Spisringar, Spiskrokar, Lera till ugnstak mm finns under TILLBEHÖR >

Reservation för skrivfel och prisändringar

Viktigt innan beställning!
Läs mer om Vänster eller Högereldad spis

V – betyder eldstaden på vänster sida om bakugnen sett framifrån
H – betyder eldstaden på höger sida om bakugnen sett framifrån

Sidojärnen i en vedspis består av 1 st cisternjärn och 1st brännjärn.

Måttbeställning = Vi behöver mått för att tillverka denna del.

Eldfast lera måste finnas på ugnstaket för att inte elda sönder spisen

OBS! 
Asklådor och bakplåtar är produkter som skall måttkontrolleras av kund då det skiljer sig mellan spisar.
Ingen returrätt!

Fraktkostnad
Minsta fraktkostnad 150:-  
Över 3kg 200:-
Över 5kg 250:-
Över 10kg 313:- Max 12kg

6

Bild        Bildinfo        Benämning                                           Artikelnr                                        Pris inkl. moms         
------Cisternjärn Skogl.Olsson 6 V          460006101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 6 V  460006102851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 6 H  460006104851.00

7

Bild        Bildinfo        Benämning                                           Artikelnr                                         Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 7 V  460007101851.00 UTGÅTT!
------Brännjärn Skogl.Olsson 7 V  460007102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 7 H          460007103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 7 H  460007104851.00
------Roster Skogl.Olsson 7 V+H  460007303778.00

8

Bild        Bildinfo        Benämning                                           Artikelnr                                         Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 8 V          460008101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 8 V  460008102851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 8 H  460008104851.00

46

Bild        Bildinfo         Benämning                                         Artikelnr                                          Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 46 V  460046101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 46 V  460046102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 46 H          460046103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 46 H  460046104851.00
------Roster Skogl.Olsson 46 V+H  460046303778.00

47

Bild       Bildinfo      Benämning                                            Artikelnr                                           Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 47 V  460047101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 47 V  460047102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 47 H         460047103        851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 47 H  460047104851.00
------Roster Skogl.Olsson 47 V+H  460047303778.00

48

Bild         Bildinfo         Benämning                                       Artikelnr                                          Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 48 V           460048101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 48 V  460048102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 48 H  460048103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 48 H  460048104851.00

168

Bild        Bildinfo        Benämning                                         Artikelnr                                          Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 168 V  460168101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 168 V  460168102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 168 H           460168103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 168 H  460168104851.00
------Roster Skogl.Olsson 168 V+H  460168303720.00

171

Bild        Bildinfo        Benämning                                        Artikelnr                                          Pris inkl. moms        
------Cisternjärn Skogl.Olsson 171 V          460171101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 171 V  460171102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 171 H  460171103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 171 H  460171104851.00
------Rostram Skogl.Olsson 171 V  460171302737.00 UTGÅTT
------Roster Skogl.Olsson 171 V+H  460171303720.00

172

Bild        Bildinfo        Benämning                                  Artikelnr                                           Pris inkl. moms        
------Cisternjärn Skogl.Olsson 172 V  460172101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 172 V  460172102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 172 H            460172103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 172 H  460172104851.00
------Roster Skogl.Olsson 172 V+H  460172303778.00

268

Bild           Bildinfo    Benämning                                       Artikelnr                                           Pris inkl. moms        
------Cisternjärn Skogl.Olsson 268 V  460268101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 268 V  460268102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 268 H           460268103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 268 H  460268104851.00
------Roster Skogl.Olsson 268 V+H  460268303720.00

271

Bild         Bildinfo     Benämning                                        Artikelnr                                            Pris inkl. moms        
------Cisternjärn Skogl.Olsson 271 V  460271101           851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 271 V  460271102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 271 H            460271103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 271 H  460271104851.00
------Rostram Skogl.Olsson 271 V   4602713021078.00

272

Bild        Bildinfo        Benämning                                       Artikelnr                                             Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 272 V          460272101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 272 V  460272102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 272 H  460272103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 272 H  460272104851.00
------Roster Skogl.Olsson 272 V+H  460272303778.00

368

Bild        Bildinfo        Benämning                                       Artikelnr                                             Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 368 V         460368101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 368 V  460368102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 368 H  460368103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 368 H  460368104851.00
------Roster Skogl.Olsson 368 V+H  460368303778.00 UTGÅTT!

371

Bild        Bildinfo        Benämning                                       Artikelnr                                             Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 371 V          460371101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 371 V  460371102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 371 H  460371103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 371 H  460371104851.00
------Roster Skogl.Olsson 371 V+H  460371303778.00

372

Bild        Bildinfo        Benämning                                       Artikelnr                                             Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 372 V  460372101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 372 V  460372102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 372 H          460372103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 372 H  460372104851.00
------Roster Skogl.Olsson 372 V+H  460372303778.00

426

Bild          Bildinfo     Benämning                                       Artikelnr                                            Pris inkl. moms         
------Cisternjärn Skogl.Olsson 426 V  460426101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 426 V  460426102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 426 H          460426103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 426 H  460426104851.00
------Rostram Skogl.Olsson 426 V  4604263021078.00
------Roster Skogl.Olsson 426 V+H  460426303778.00

427

Bild          Bildinfo     Benämning                                       Artikelnr                                             Pris inkl. moms        
------Cisternjärn Skogl.Olsson 427 V           460427101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 427 V  460427102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 427 H  460427103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 427 H  460427104851.00
------Roster Skogl.Olsson 427 V+H  460427303720.00

428

Bild          Bildinfo     Benämning                                       Artikelnr                                             Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 428 V  460428101        851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 428 V  460428102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 428 H          460428103851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 428 H  460428104851.00
------Roster Skogl.Olsson 428 V+H  460428303720.00

525

Bild         Bildinfo      Benämning                          Artikelnr                                             Pris inkl. moms        
------Cisternjärn Skogl.Olsson 525 V  460525101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 525 V  460525102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 525 H            460525103851.00 UTGÅTT!
------Brännjärn Skogl.Olsson 525 H  460525104851.00 UTGÅTT!

526

Bild        Bildinfo        Benämning                                       Artikelnr                                             Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 526 V  460526101851.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 526 V  460526102851.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 526 H          460526103851.00 UTGÅTT!
------Brännjärn Skogl.Olsson 526 H  460526104851.00 UTGÅTT!
------Roster Skogl.Olsson 526 V+H  460526303778.00

527

Bild        Bildinfo        Benämning                                       Artikelnr                                              Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 527 V          460527101816.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 527 V  460527102816.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 527 H  460527103816.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 527 H  460527104816.00
------Roster Skogl.Olsson 527 V+H  460527303720.00

528

Bild        BildinfoBenämningArtikelnr                            Pris inkl. moms       
------Cisternjärn Skogl.Olsson 528 V  460528101816.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 528 V  460528102816.00
------Cisternjärn Skogl.Olsson 528 H  460528103816.00
------Brännjärn Skogl.Olsson 528 H  460528104816.00
------Roster Skogl.Olsson 528 V+H  460528303720.00
---D350xH105xB105mm        Asklåda Skoglund & Olson 528          460528305542.00
---B 240 x D 350 mmBakplåt Skog. & Olsson 528  460528802469.00

Tack vare er kunder så har vi lyckats 7 år i rad att bli Sveriges största leverantör av vedspisar och smalspisar!