Mobil 1

Schiedel keramiska bruk för tätning av skorsten

Schiedel keramiska bruk.
Det här är en säker renoveringsmetod som innebär att du till låg kostnad tätar skorstenen med ett
keramiskt material.

Metoden bibehåller storleken på rökkanalen samtidigt som det ger en skyddande och slät hinna på insidan.

Detta gör din skorsten gas- och röktät.
Den släta ytan ger bättre drag och förhindrar att smuts och sotavlagringar sitter kvar, vilket i sin tur skapar högre förbränning
och en säkrare funktion.

Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar, men även kakelugnar kan tätas på det här sättet utan att de behöver monteras ner.

Har du gamla rökkanaler som du istället vill använda som ventilationskanaler, eller gamla murade ventilationskanaler är keramiska bruk en både kostnads- och arbetsbesparande metod.

Du slipper nya skrymmande ventilationstrummor och bjälklags- och takgenomgångar. Bättre drag får du också här.

Våra olika produkter heter:
Schädlerit
Används till murade rökkanaler för alla former av vedeldning.

Typgodgännande

Schädler Plus 
Är en enkomponents bruk som används till murade rökkanaler för alla former av vedeldning.

Typgodkännande

NYHET - Schädler easy
Är en enkomponentsbruk som används till murade rökkanaler för alla former av vedeldning.
Skillnaden med detta bruk är att det är ca 25% drygare och väger mindre än hälften mot ett traditionellt bruk.

Typgodkännande

Keramiskt bruk för skorstenstätning