Mobil 1

Tips innan köp av vedspis eller kamin

VIKTIGT!
Prata alltid med sotaren först!
Ni som kund ansvarar för att få klartecken från sotaren om både skorsten och kaminmodell.
Vi hjälper er gärna med tips och råd inför valet av kamin.

Som kund ansvarar ni även att informera er om utseende och funktion utav respektive kaminmodell.
Likaså var rökkanalen på spis/kamin sitter eller skall sitta innan leverans.
Detta gäller även reservdelar och tillbehör.

Här finner ni svaren på frågor om vilka regler som gäller eldstäder.

Länkar:
Sotning och kontroll >
Elda säkert >
Sotare i din kommun >

Bygganmälansblankett hittar ni på respektive kommuns hemsida.


Vad säger reglerna om skyddsavstånd?
Högsta tillåtna yttemperaturen på närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material inte får överstiga 85 grader (BBR 5:41).
De flesta moderna eldstäder är på något vis produktgodkända och dom flesta har egna säkerhetsavstånd till brännbara byggnadsdelar och fast inredning. Dessa monteringsanvisningar måste följas (alla måtten är dock minimimått).
Det finns även schablonmått för de eldstäder som inte är produktgodkända och testade.
Dessa schablonmått finns i Byggvägledning 6 Brandskydd som är en handbok i anslutning till BBR.
Dock så gäller alltid regeln 85 grader pä närbelägen och fast inredning oavsett vilket avstånd som eldstaden är godkänd för.

Mått i sidled:
Lämpligt avstånd för en oisolerad och ej vattenmantlad eldstad (kamin, braskassett, braskamin eller köksspis med mera) är minst 500 mm fritt luftat utrymme, alternativt kan avståndet minskas till 250 mm om ändamålsenligt strålningsskydd monteras (stålplåt/fibercementskiva av minst 8 mm) strålningsskyddet skall monteras med minst 25 mm fritt luftat utrymme. Alternativt kan eldstaden placeras 50 mm från ändamålsenlig brandmur (EI 60) av exempelvis 70 mm betong, tegel eller dylikt .

Lodrätt mått:
Från eldstadens översida ett fritt luftat avstånd på minst 1000 mm till brännbart material, kan minskas till 500 mm om de brännbara delarna förses med ett ändamålsenligt strålningsskydd samt om yttemperaturen inte överstiger 90 grader.

Vem installerar?
Det finns inga krav på vem som installerar men installationen måste alltid godkännas av en sotarmästare.
Sotarväsendet kontrollerar montering och täthet innan er installation godkänns. Sotarväsendet är er garant för att ert arbete eller er anlitade firma har gjort ett fullgott arbete och att ni kan elda tryggt.

Du som kund får installera en eldstad om ni anser er vara kunnig inom montering och/eller murning.
Normalt sett så tar man hjälp av en lokal murare, snickare eller en kaminfirma som är van att utföra dessa arbeten. 

Tack vare er kunder så har vi lyckats 7 år i rad att bli Sveriges största leverantör av vedspisar och smalspisar!