Mobil 1

Varför behövs en rökgasfläkt?

Problem med att tända elden

Om du har problem med att tända elden beror det vanligtvis på otillräckligt drag i skorstenen.

Skorstensdraget skapas genom skillnaden i skorstenens höga temperatur och den lägre temperaturen utanför.

Eftersom skorstenen fortfarande är kall när man tänder elden, är draget inte alltid tillräckligt.
Därmed kan det vara svårt att få igång elden.

Det är viktigt att bränslet är torrt och att du startar med små vedbitar och pinnar.

Därigenom kan elden komma igång bättre och utveckla tillräckligt med värme för att skapa ett bra
drag i skorstenen.

Röklukt och sot

Om dörren är full av sot och det luktar rök beror det på dålig förbränning.

Problemet kan uppstå om du använder fuktig ved, inte har regulerat rökkanalen korrekt, eller inte har tillräckligt med drag i skorstenen.

Bra förbränning kräver höga temperaturer och tillräckligt med luft.

Om du begränsar lufttillförseln för fort kommer oförbrända gaser och partiklar att komma upp genom skorstenen.

Detta leder till sot på skorstensväggarna och illaluktande rök.

Rök i rummet

Om rök kommer in i rummet när du lägger på ved kan det bero på att skorstensdraget inte är tillräckligt.

Om du har ett väldigt lufttätt hus, speciellt om du har en köksfläkt och luftkonditionering, kan skorstensdraget bli för svagt.

En anledning till att det röker in kan vara skillnaden mellan den vedeldade braskaminen och skorstenen.

Det är viktigt att känna till att det naturliga draget varierar med utomhustemperaturen vid olika tider på året samt påverkas av väder och vind.

Faktorer som skorstenens höjd i relation till höga byggnader och andra större objekt i närheten kan också påverka det naturliga draget negativt och skapa vindpustar och därmed rök i vardagsrummet.

Elden slocknar

Luften leder till god förbränning.

Det är skorstenens jobb att få bort rök genom skorstensdraget och se till att lika mycket frisk luft kommer in som mängden rök som produceras av den vedeldade braskaminen.

Att kaminen inte fungerar så bra kan bero på dåligt drag, läckor i skorstenen eller att braskaminen inte är i proportion till skorstenens dimensioner.

Tack vare er kunder så har vi lyckats 7 år i rad att bli Sveriges största leverantör av vedspisar och smalspisar!